XVII Simposio sobre la Conservación y Utilización de los Recursos Zoogenéticos 

 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE,  Corrientes (Argentina)

 

https://conbiand2016argentina.wordpress.com

 

MICROSATÉLITES/MICROSATELLITES

 

No.

Marker/Marcador

Primer Sequences (5' - 3')/Secuencias Primer (5' - 3')

 

1

BM1329

TTG TTT AGG CAA GTC CAA AGT C

AAC ACC GCA GCT TCA TCC

 

2

BM1818

AGC TGG GAA TAT AAC CAA AGG

AGT GCT TTC AAG GTC CAT GC

 

3

BM6506

GCA CGT GGT AAA GAG ATG GC

AGC AAC TTG AGC ATG GCA C

 

4

BM6526

CAT GCC AAA CAA TAT CCA GC

TGA AGG TAG AGA GCA AGC AGC

 

5

BM8125

CTC TAT CTG TGG AAA AGG TGG G

GGG GGT TAG ACT TCA ACA TAC G

 

6

CSRD247

GGA CTT GCC AGA ACT CTG CAA T

CAC TGT GGT TTG TAT TAG TCA GG

 

7

CSRM60

AAG ATG TGA TCC AAG AGA GAG GCA

AGG ACC AGA TCG TGA AAG GCA TAG

 

8

CSSM66

ACA CAA ATC CTT TCT GCC AGC TGA

AAT TTA ATG CAC TGA GGA GCT TGG

 

9

ETH010

GTT CAG GAC TGG CCC TGC TAA CA

CCT CCA GCC CAC TTT CTC TTC TC

 

10

ETH225

GAT CAC CTT GCC ACT ATT TCC T

ACA TGA CAG CCA GCT GCT ACT

 

11

HAUT27

TTT TAT GTT CAT TTT TTG ACT GG

AAC TGC TGA AAT CTC CAT CTT A

 

12

HSC

CTG CCA ATG CAG AGA CAC AAG A

GTC TGT CTC CTG TCT TGT CAT C

 

13

ILSTS11

GCT TGC TAC ATG GAA AGT GC

CTA AAT TGC AGA GCC CTA CC

 

14

ILSTS19

AGG GAC CTC ATG TAG AAG C

ACT TTT GGA CCC TGT AGT GC

 

15

INRA005

CAA TCT GCA TGA AGT ATA AAT AT

CTT CAG GCA TAC CCT ACA CC

 

16

INRA006

AGG AAT ATC TGT ATC AAC CTC AGT C

CTG AGC TGG GGT GGG AGC TAT AAA TA

 

17

INRA023

GAG TAG AGC TAC AAG ATA AAC TTC

TAA CTA CAG GGT GTT AGA TGA ACT C

 

18

INRA063

ATT TGC ACA AGC TAA ATC TAA CC

AAA CCA CAG AAA TGC TTG GAA G

 

19

MAF065

AAA GGC CAG AGT ATG CAA TTA GGA G

CCA CTC CTC CTG AGA ATA TAA CAT G

 

20

MAF209

GAT CAC AAA AAG TTG GAT ACA ACC GTG G

TCA TGC ACT TAA GTA TGT AGG ATG CTG

 

21

McM527

GTC CAT TGC CTC AAA TCA ATT C

AAA CCA CTT GAC TAC TCC CCA A

 

22

MM12

CAA GAC AGG TGT TTC AAT CT

ATC GAC TCT GGG GAT GAT GT

 

23

OarFCB011

GGC CTG AAC TCA CAA GTT GAT ATA TCT ATC AC

GCA AGC AGG TTC TTT ACC ACT AGC ACC

 

24

OarFCB048

GAG TTA GTA CAA GGA TGA CAA GAG GCA C

GAC TCT AGA GGA TCG CAA AGA ACC AG

 

25

OarFCB304

CCC TAG GAG CTT TCA ATA AAG AAT CGG

CGC TGC TGT CAA CTG GGT CAG GG

 

26

SPS 115

AAA GTG ACA CAA CAG CTT CTC CAG

AAC GAG TGT CCT AGT TTG GCT GTG

 

27

SRCRSP05

GGA CTC TAC CAA CTG AGC TAC AAG

TGA AAT GAA GCT AAA GCA ATG C

 

28

SRCRSP08

TGC GGT CTG GTT CTG ATT TCA C

CCT GCA TGA GAA AGT CGA TGC TTA G

 

29

SRCRSP23

TGA ACG GGT AAA GAT GTG

TGT TTT TAA TGG CTG AGT AG

 

30

SRCRSP24

AGC AAG AAG TGT CCA CTG ACA G

TCT AGG TCC ATC TGT GTT ATT GC

 

31

TGLA122

CCC TCC TCC AGG TAA ATC AGC

AAT CAC ATG GCA AAT AAG TAC ATA C